Studeni potok - Oktobar 2008Maglić - Juli 2011Visoravan kod sela Dejčići - Bjelašnica - Oktobar 2005Vodopad Skakavac kod Sarajeva - Maj 2005Trnovačko jezero - Juli 2011Tulipani u Cazinu - Maj 2005Suha jezerina Maglić - Juli 2011Boračko jezero - Juni 2005Vodopad Kravice - Juni 2008Isušeno Jablaničko jezero - Decembar 2011Vodopad Skakavac - Prašuma Peručica - Juli 2011